menu
person

  1. Legea nr. 244 din 23.11.2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională (Publicată : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450). Vezi aici!

  2. Hotărîrea Guvernului Nr. 253 din 27.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională(publicată în Monitorul Oficial  nr. 108-112 din 30.03.2018). Vezi aici! 

  3. Hotărîrea Guvernului 435 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 60-63 din 04.05.2007). Vezi aici!

  4. Hotărîrea Guvernului nr.70 din 22.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămîntul dual (publicată în Monitorul Oficial nr.27-32 din 26.01.2018). Vezi aici!

  5. Hotărîrea Guvernului nr.193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților (publicată în Monitorul Oficial nr.92-102 din 31.03.2017). Vezi aici!

  6. Convenția colectivă Nr. 231 din 18-12-2018 în ramura construcțiilor pentru anii 2018 – 2022 (Publicat : 01-02-2019 în Monitorul Oficial Nr. 30-37 art. 231). Vezi aici! 

  7. Convenția colectivă nr. 17 din 31.07.2018 colectivă (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă. Vezi aici!