menu
person

13:03
CSC, platforma de comunicare între piața muncii și formarea profesională în cadrul sectorului de construcții

„Consolidarea capacităților membrilor Comitetului Sectorial pentru formarea  profesională în ramura construcțiilor și dezvoltarea platformelor regionale de comunicare și cooperare în cadrul sectorului de construcții”, a fost tema proiectului, implementat de Comitetul sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor(CSC), finanțat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care finalizează la sfârșitul lunii curente. Acesta a început în primăvara anului curent, iar pe durata lui au avut loc mai multe întruniri, seminare, în scopul realizării obiectivelor propuse.

De altfel, scopul general al proiectului a fost promovarea imaginii și identității organizaționale a Comitetului Sectorial pentru formare profesională în ramura construcții, inclusiv a identității vizuale. Au avut loc mai multe seminare, instruiri cu implicarea experților naționali și internaționali (România) și dezvoltarea platformelor regionale (or.Orhei, or. Soroca, or. Căușeni) pentru asigurarea activității eficiente. „Documentele elaborate și subiectele abordate de Comitetul Sectorial sunt relevante pentru toți actorii de pe piața muncii, autoritățile publice centrale și locale, precum și pentru instituțiile de formare profesională în domeniul construcțiilor. Acest lucru va facilita comunicarea membrilor Comitetului Sectorial cu actorii relevanți și va spori eficiența formării profesionale în ramura construcțiilor”, ne spune managerul serviciul personal „DANSICONS”  SRL, Director executiv al FPCPMC, președinta Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, Lidia Barburoș.

Potrivit Lidiei Barburoș, proiectul în cauză a fost unul binevenit, întrucât era necesară o mai bună comunicare, cooperare și creare a imagini CSC. Pe parcursul acestor luni au avut loc mai multe mese rotunde, unde au participat mai mulți experți naționali și internaționali, iar scopul a fost anume de a studia și a prelua bune practici de activitate. Totodată, a fost organizat și un atelier de lucru unde au fost implicați reprezentanți ai Comitetului sectorial de ramură din România. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor, administrației publice centrale, instituțiilor de învățământ, Companii di ramura construcțiilor, membrii Comitetului Sectorial în Construcții, precum și Președinți ai Comitetelor sectoriale din alte ramuri.

A fost salutată prezența domnului Gabriel Mocanu, Președinte al Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor din România, care a prezentat bunele practici și mecanismele de implicare/motivare/a mediului de afaceri în activitatea Comitetului sectorial din România.

Mai mult, în cadrul derulării proiectului au fost elaborate materiale promoționale și organizate ședințe regionale de lucru în scopul asigurării dialogului permanent. „Totodată, a fost creată pagina web a CSC -  www.csconstructii.com, care va constitui o platformă de comunicare între actorii interesați, facilitând accesibilitatea tuturor informațiilor. Acest portal va conține noutățile din domeniu, inclusiv cele ce țin de cadrul normativ”, adaugă Lidia Barburoș.

„Au fost foarte utile aceste acțiuni, or, Comitetele sectoriale pentru formarea profesională sunt structuri ale parteneriatului social în domeniul formării profesionale au anume rolul de a transmite  mesajele de pe piața muncii către decidenți și sistemul de formare profesională în vederea ajustării ofertei educaționale la necesitățile pieței muncii. Misiunea Comitetelor Sectoriale constă în sprijinirea învățământului profesional tehnic și a formării continue și corelarea formării profesionale a angajatorilor și salariaților cu cerințele pieței forței de muncă, iar pentru aceasta avem nevoie să ne dezvoltăm, promovăm”, ne-a spus Lidia Barburoș.

CSC, unul din primele comitete sectoriale create

De altfel, Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor este unul din primele comitete sectoriale create prin decizia Partenerilor Sociali din ramură.

În scopul dezvoltării parteneriatelor strategice, CSC a creat platforme regionale de comunicare și cooperare în cadrul sectorului de construcții cu implicarea agenților economici, instituțiilor de învățământ, autorităților publice locale și centrale  în orașele Soroca, Orhei și Căușeni.

Proiectul „Consolidarea capacităților Comitetului sectorial pentru formarea profesională și dezvoltarea platformelor regionale de comunicare și cooperare în cadrul sectorului de construcții” este inițiat în corespundere cu Regulamentul cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253 din 27 martie 2018 în scopul consolidării identități și capacităților organizaționale ale Comitetului Sectorial pentru formarea profesională din ramura construcțiilor.

În legătură cu faptul că suntem la sfîrșit de an, necătînd la problemele care s-au răsfrîns nu numai în țara noastră, dar la nivel global, am avut și multe reușite.

Mulțumesc tuturor instituțiilor interesate pentru colaborarea și implicarea activă în realizarea proiectului menționat: în special domnilor Mariana Stîrcul, Tatiana Gherștega, Viorica Condruc, Sergiu Suruceanu, Gheorghe Croitoru și nu în ultimul rînd Partenerilor Sociali, dl Victor Talmaci, dl Pavel Caba, dl Ion Straulat, care merg alături de membrii comitetului sectorial atunci cînd avem nevoie de suport.

Contăm și în continuare pe sprijinul din partea Guvernului și a Partenerilor Sociali.

În pofida dificultăților,  ne vom strădui și în continuare să realizăm viziunile propuse pentru viitor.

Sperăm că împreună vom reuși!

Multă sănătate tuturor!      

Materialul este realizat de Ziarul ”Vocea Poporului” și publicat în ediția din 18 decembrie 2020.

Vizualizări: 94 | Adăugat de: salutaretotok
Total comentarii : 0
avatar